توضیحات

تیوب های سری W بهترین و با کیفیت ترین تیوب لیزر غیر فلزات CO2 که با سابقه طولانی اعتماد کاربران را به دست اورده

سری W شامل

W2=80w

W4=100w

W6=130w

W8=150w